444 51 56

Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

EXCURSIONS24

KULLANIM ŞARTLARI

 

1.      GİRİŞ

1.1. Bu Kullanım Şartları MP Turkey Turizm A.Ş. (bundan sonra “MPT”, “Şirketimiz” veya “Biz” olarak anılacaktır) tarafından www.excursions24.com internet adresinde yer alan web sayfamızda (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Site’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Bu Kullanım Şartları’nda rezervasyon numarası olmaksızın Site’yi kullananlar “Kullanıcı”, MPT tarafından kendisine verilen rezervasyon numarası ile giriş yaparak hizmetlerden faydalananlar “Misafir” olarak anılmaktadır.

1.2. Site’ye erişen Kullanıcı’nın/Misafir’in Site’yi kullanmadan önce burada yazılı olan Kullanım Şartları’nı okuması ve belirtilen şartların herhangi birinin uygun olmaması halinde Site’yi kullanmaması gerekmektedir. Kullanıcı’nın/Misafir’in, Site’den yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Kullanım Şartları’na uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

1.3. Site’nin sahibi olan MPT, hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik gereklilikler ve/veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Kullanım Şartları’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Site’yi  ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz, değişebilecek kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. Güncellenmiş Kullanım Şartları, Site’de yayınlandığı tarihten sonra Site’nin veya hizmetlerinin kullanılması halinde Kullanıcılar/Misafirler tarafından kabul edilmiş sayılır.

1.4. Şirketimiz, Site’nin herhangi bir bölümüne erişilmesini kendi takdir edeceği nedene bağlı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan kısıtlama, sınırlama veya sonlandırma hakkına sahiptir.

 

2.      SUNULAN HİZMETLER

2.1. Site, bu Kullanım Şartları çerçevesinde Kullanıcı’ya/Misafir’e, Türkiye’de bulunan çeşitli lokasyonlarda faydalanabilecekleri turları, gezileri, aktiviteleri, etkinlikleri listeleyerek tüm bunlara rezervasyon yapma ve indirimlerden yaralanma imkânı sunmaktadır. Bunun yanında Site’de Kullanıcı’nın/Misafir’in Türkiye’ye gerçekleştirdikleri seyahatlerinde ihtiyaç duyabilecekleri gezi, aktivite, etkinlik, alışveriş, yeme, içme gibi konulara ilişkin içerik (hepsi birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) ve rezervasyon numarasının girilmesi halinde faydalı pek çok bilgiye ve transfer hizmetlerine erişebilecekleri bir ortam sağlanmaktadır.

2.2. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi ile Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 2. maddesinde seyahat acentaları (münhasıran yetkilendirildikleri alanda faaliyet göstermek şartıyla) elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmemektedir. Bu kapsamda MPT, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcının tabi olduğu yükümlülüklerle bağlı değildir. Site sadece münhasıran seyahat acentelerinin yetkilendirildiği alanda yukarıda kapsamı belirtilen hizmetleri Kullanıcılar/Misafirler ile buluşturan ücretsiz bir platformdur.

2.3. Site üzerinden ulaşım sağlanan yukarıda sayılı ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetler, MPT’nin işbirliği içerisinde olduğu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ve/veya işletmeler tarafından verilmektedir. MPT, bu kişiler ile Kullanıcı’yı/Misafir’i bu Site üzerinden bir araya getirmeyi ve Kullanıcı/Misafir tarafından rezervasyon yapılmasına aracılık etmeyi hedeflemektedir.

 

3.      KULLANIM ŞARTLARI

3.1.           Tüm Kullanıcılar/Misafirler için verilen Site’nin kullanımı ücretsizdir. Ancak aşağıda yazılı durumlarda MPT, Kullanıcı’nın/Misafir’in Site’yi kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

·        Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi,

·        Site’de yer alan çalışmaların ve İçeriklerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması,

·        Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi, 

·        Kullanıcı’nın/Misafir’in, Site’nin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, MPT’ye ve/veya Site’ye  zarar vermesi, üçüncü tarafların zarara uğraması, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiillerinin MPT tarafından tespit edilmesi durumunda MPT’nin kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme hakkı bulunmaktadır.

3.2. Site’de yer alan İçerikler; anlaşmalı olduğumuz üçüncü taraflara ait indirim ve kuponlar, turlar, anlaşmalı olduğumuz üçüncü taraf platformlarına ait bilgiler ve içerikler tüm Kullanıcılar/Misafirler tarafından görüntülenebilmektedir. Rezervasyon numarası girildiğinde ilgili lokasyona bağlı olarak Misafirler ek hizmetlerden yararlanabilir. Misafir’e verilen rezervasyon numarasının korunması Misafir’in kendi sorumluluğundadır. Rezervasyon numarası üçüncü taraflarla paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Misafirler, Site üzerindeki hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur.

3.3. Misafirlere verilen rezervasyon numarası seyahate ve kişiye/kişilere özeldir, başkalarına devredilemez.

3.4. Misafirlerin kendisine verilen rezervasyon numarasının, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (rezervasyon numarasının başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan Misafirler sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı/Misafir, internet ortamında bir başkasının elektronik posta adresini, rezervasyon numarasını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya/Misafir’e aittir.

3.5. Site’de yer alan İçerikleri ve çıkarımları kabul etmek ya da etmemek, sunulan hizmetlerden yararlanmak ya da yararlanmamak Kullanıcıların/Misafirlerin kendi bilgi düzeyi ile değerlendirerek vereceği kişisel bir karardır.

3.6. Site’de yayımlanan İçerikler, indirim veya kuponlar, turlar, transfer hizmetleri ve sunulan diğer hizmetler MPT tarafından ve/veya MPT’nin anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların bizzat kendileri tarafından geri çekilebilir. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın/Misafir’in herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunma hakkı yoktur.

3.7. Rezervasyon numarası geçersiz hale gelen Misafir ilgili hizmetlerden faydalanamayacaktır. Misafir bu nedenle hiçbir tazminat yahut sair hak talebinde bulunamayacağını kabul eder. 

 

 

 

4.      TUR, ETKİNLİK, AKTİVİTE REZERVASYONLARI

4.1. Site’de listelenen turlar, etkinlikler, aktiviteler ve fiyatlar münhasıran Şirketimizin yetkisi altında değildir. İlgili hizmetler, Şirketimizin anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır bu nedenle hizmet detayları ve fiyatlar söz konusu üçüncü kişilerin takdiriyle değiştirilebilir. 

4.2. Site üzerinden ödeme yapılıp rezervasyon tamamlandığında Kullanıcı’ya/Misafir’e bir onay e-postası iletilir. Onay e-postası iletilmediği takdirde satın alma işlemi tamamlanmaz.

4.3.Hizmetin fiyatına ilişkin bir hata olması halinde Kullanıcı/Misafir en kısa sürede bilgilendirilir ve MPT tarafından kendisine doğru fiyattan yenileme ve iptal hakkı sunulur. Fiyatın açıkça ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yanlış olması ve Kullanıcı’dan/Misafir’den bunu bilmesinin açıkça bekleneceği hallerde MPT’nin yanlış/düşük fiyattan hizmeti sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.4.MPT, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Kullanıcı’ya/Misafir’e Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi sunar. Kullanıcı/Misafir, hizmeti satın almadan önce Ön Bilgilendirme Formu aracılığıyla bilgilendirildiğini ve akabinde Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi kapsamında teklifi kabul ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

 

5.      İÇERİK KULLANIMI VE TELİF HAKLARI

5.1. Site’de sunulan görseller ve İçerikler Kullanıcıların/Misafirlerin faydalanmasına ilişkindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün görsellerin, yazıların, grafiklerin, animasyonların, yazılım kodlarının ve her türlü eserin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu Site’de yer alan herhangi bir unsuru herhangi bir mecrada veya başka bir internet sitesinde yayınlamak veya MPT’nin izni olmadan link vermek yasaktır.

5.2.Ayrıca Site’deki sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı saklı olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması yasaktır. 

5.3. Site, MPT’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. MPT bu bağlantı ve referanslardan sorumlu değildir.

5.4. MPT, Site ile ilgili her türlü geri bildirime açık olup Site’ye iletilen tüm bu geri bildirimler MPT mülkiyetindedir ve pazarlama amacıyla Kullanıcı/Misafir veya ilgili kişilerin hakların zarar vermeksizin anonimleştirilerek kullanılabilir.

 

 

6.      SORUMLULUKLAR

6.1.           Kullanıcı/Misafir, işbu Kullanım Şartları’na uyarak Site’nin ilgili bölümlerindeki hizmetlerden faydalanmakla yükümlüdür.

6.2.           Kullanıcı/Misafir, Site ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile MPT’nin Site hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Aksi halde MPT Kullanıcı’nın/Misafir’in Site’ye erişme hakkını engelleyebilir. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya/Misafir’e aittir.

6.3.           Kullanıcı/Misafir, diğer kullanıcıların/misafirlerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunmamakla, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlamamakla ve/veya kilitlememekle yükümlüdür. Kullanıcı/Misafir tarafından verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunulamaz. Aksi takdirde kullanım hakları sonlandırılacağı gibi, bu durumdan doğabilecek her türlü idari, hukuki, cezai sorumluluk Kullanıcı/Misafir üzerinde doğacaktır.

6.4.           Kullanıcı/Misafir, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

6.5. Kullanıcıların/Misafirlerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Aynı zamanda Site’den yönlendirme yapılan üçüncü taraf platformlara ilişkin linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili risklerin sorumluluğu Kullanıcı’ya/Misafir’e aittir.

6.6.Site’nin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümlerin kullanılması halinde peşinen ilgili kurallar kabul edilmiş sayılır.

 

7.      MPT’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. MPT, Kullanıcı’nın/Misafir’in işbu Kullanım Şartları’nın 2. Maddesinde belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetlerden teknik arızalar, üçüncü tarafların takdirinde olan konular, güncellemeler dışında yararlandırılacağını, Kullanıcı’nın/Misafir’in rızasıyla paylaştığı, sözleşmenin kurulması için ve kanun gereği işlemek zorunda olduğu kişisel verilerini kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak işlediğini ve yürürlükteki yasal düzenlemeler, emredici otoriteler, mahkeme kararları hariç olmak üzere hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.2. Kullanıcı’nın/Misafir’in Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Kullanıcı’ya/Misafir’e yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, MPT ilgili Kullanıcı’nın/Misafir’in kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

7.3. MPT taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Kullanım Şartları’nda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Site’nin  verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak durdurmak, içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Kullanıcı/Misafir işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Şirketimiz, yenilenmiş güncel Kullanım Şartları’nı yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site’de yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel Kullanım Şartları, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Şartları’na bağlı olacaktır.

 

8.      GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

8.1. Site’de listelenen turlar, aktiviteler, etkinlikler doğrudan MPT tarafından değil, MPT’nin hizmet tedarik ettiği üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır.

MPT, Kullanıcı/Misafir ile hizmetleri sunan işletmeciler/sağlayıcılar arasında aracılık yapmaktadır. MPT söz konusu işletmeciler/sağlayıcılar tarafından sağlanan hizmetlerin niteliğinden, hizmetlerin ayıplı, kusurlu, eksik, yanlış, yanıltıcı olmasından ve ilgili internet sitesi sahibi işletmeci tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırılığından sorumlu değildir ve bu kişiler tarafından verilen hizmetler hakkında MPT’nin herhangi bir taahhüdü söz konusu olamaz.

8.2. Site’nin diğer internet sitelerine bağlantı verdiği veya yönlendirdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik/güvenlik politikası geçerlidir. Site’de reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer internet sitelerindeki bilgilerin kullanımlarından, diğer internet sitelerindeki kullanım şartları, gizlilik/güvenlik politikası, servis kalitesi ve diğer uygulamalar sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, doğrudan ve dolaylı her türlü zarar ve kayıplardan MPT sorumlu değildir.

8.3.Site’de uygun ve gerekli saklama ve güvenlik önlemleri alınmasına karşın internet ortamında toplanan verilere yönelik izinsiz erişim riski her zaman mevcuttur. Bu nedenle, üçüncü şahısların yetkisiz erişiminden tam olarak korunacağı MPT tarafından garanti edilmemektedir.

 

9.      GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1. Şirketimiz Kullanıcıların/Misafirlerin gizliliğine önem vermektedir. Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde MPT tarafından benimsenmiş prensipler, ilkeler amaç ve tedbirler "…" linkinden erişebileceğiniz “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda detaylı olarak açıklanmıştır. Bu belgeleri de dikkatle okumanızı ve incelemenizi rica ederiz. Ayrıca, kişisel verilerin Site tarafından toplanacağı alanlarda, Kullanıcı’nın/Misafir’in kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ilişkin Aydınlatma Bildirimi de yer almaktadır.

9.2. İstenmeyen ve/veya öngörülmeyen sebeplerden dolayı yahut Kullanıcı’nın/Misafir’in kendi kusuru/kastı ile meydana gelecek bilgi ifşaları nedeniyle doğacak zararlardan sorumluluk Şirketimize ait değildir.

9.3.Site’yi ziyaret eden Kullanıcı’nın/Misafir’in bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar ve bu sayılanlarla sınırlı olmayan her türlü aktiviteyi) ona daha iyi hizmet edebilmek amacı ile çerezler vasıtasıyla takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile ve bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere, reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye https://www.travelassistant24.com/tr/tr/footer/mpt/1/ta24/7/cerez-politikasi linkinde yer alan Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

 

10.  SON HÜKÜMLER

10.1.         Kullanıcılar/Misafirler, Kullanım Şartları’na aykırı davranmaları sonucunda oluşacak durumlarda, diğer kullanıcıların, misafirlerin, Şirketimizin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

10.2.         Bu Kullanım Şartları’nın uygulanması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve çıkacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.3.        Bu Kullanım Şartları, Site kullanılmaya devam edildiği ve MPT tarafından güncellenmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

 

Kullanım Şartları hakkında soru sormak, şikâyette bulunmak veya sair her türlü sorununuzda lütfen aşağıda yer alan iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

 

MP Turkey Turizm A.Ş.

Mersis No                   : 0623038261865834

Adres                          : Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza Blok No: 6 İç  Kapı No: 119 Şişli/İstanbul

Telefon                       : 0242 310 11 00

Kep Adresi                 : mpturkey.turizm@hs01.kep.tr

E-posta                       : info@travelassistant24.com