444 51 56

Vysvětlující text

Váš místní Insider

Vysvětlující text

MP TURKEY TURİZM A.Ş.

UŽIVATEL / HOST STRÁNKY TRAVELASSISTANT24

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSVĚTLOVACÍ TEXT

1.      PRÁVNÍ IDENTITA MLUVÉHO ÚDAJŮ

Tento objasňující text poskytuje MP Turkey Turizm A.Ş. jako správce údajů v rámci článku 10 zákona o ochraně osobních údajů č. („Společnost“ nebo „MPT“), „ Uživatelé “ , kteří navštíví webovou stránku naší společnosti www.travelassistant24.com doména („Stránka“) , kteří využívají služeb nabízených na Stránkách tím, že se na Stránku přihlásí se svým rezervačním číslem. MPT " Hosté " kryty.

2.      JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Když navštívíte Stránku, zobrazíte si zájezdy, aktivity a události uvedené na Stránce, zadáte své rezervační číslo a využijete našich služeb cestovního asistenta nabízených na Stránkách, často shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

·         Vaše identifikační údaje , jako je jméno, příjmení ,

·         Vaše kontaktní údaje , jako je telefonní číslo, e-mailová adresa ,

·         informace o transakci vašeho hosta, jako je číslo rezervace, informace o hotelu, vaše cestovní a rezervační preference a cestovní informace ,

·         Údaje o žádosti a stížnosti, jako jsou vaše požadavky a hodnocení týkající se změny hotelu, prodloužení ubytování, transferu, denních výletů/zájezdů, zapomenutých věcí souvisejících s vaší cestou ,

·         Údaje o zabezpečení transakcí , jako je sledování a záznamy IP adresy, záznamy protokolů prostřednictvím souborů cookie a vaše marketingové údaje , jako je frekvence návštěv webových stránek, průměrná doba strávená na webových stránkách, vyhledávací aktivity, záznamy souborů cookie, informace o souborech cookie a reklamních identifikátorech/ID a ID zařízení .

3.      PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Při dodržování obecných zásad v článku 4 zákona naše společnost často shromažďuje vaše osobní údaje pro legitimní účely a v souvislosti s účelem;

·         Vedení komunikačních aktivit,

·         Provádění poprodejních podpůrných služeb,

·         Poskytování služeb a provádění provozních procesů,

·         Provádění procesů řízení vztahů se zákazníky,

·         Provádění činností pro spokojenost zákazníka,

·         Vyřizování žádostí/stížností,

·         Organizace a řízení akcí,

·         Provádění marketingových procesů produktů/služeb,

·         Provádění procesů informační bezpečnosti,

·         Pro účely provádění skladovacích a archivačních činností postupuje v souladu se zákonem a pravidly poctivosti, v souladu s konkrétními, jasnými a legitimními účely, aniž by došlo k porušení vašich základních práv a svobod .

4.      JAKÉ JSOU NAŠE METODY SBĚRU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAŠE DŮVODY PRO DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ?

Vaše osobní údaje získáváme elektronicky prostřednictvím webových stránek naší Společnosti s příponou www.travelassistant24.com, abychom vám mohli poskytovat užitečné služby na cestách, plnit vaše cestovní požadavky, zvyšovat kvalitu našich služeb měřením spokojenosti zákazníků, prostřednictvím e- poštou nebo vyplněním formulářů na Stránce .

Vaše osobní údaje jsou v souladu s výše uvedenými účely nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy“ upravené v ustanovení (c) článku 5/2 zákona, „zpracování údajů je povinné pro uzavření, výkon nebo ochrana práva“ upravená v ustanovení (e). 5/1 zákona a 6/2 zákona pro vaše osobní údaje soukromé povahy, je-li to nezbytné na základě jednoho nebo více důvodů zákonnosti, „je to nezbytné pro oprávněné zájmy správce údajů za předpokladu, že nepoškozuje základní práva a svobody subjektu údajů“ upravené v pododstavci (f). Jsou shromažďovány a zpracovávány získáním vašeho „výslovného souhlasu“ podle čl.

5.      KOMU MŮŽEME PŘEDAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje v souvislosti s výše uvedenými účely zpracování a omezeně a v souladu s článkem 8 zákona, s přijatými administrativními a technickými bezpečnostními opatřeními, skutečné nebo soukromé právnické osoby, jako jsou konzuláty, ambasády, pojišťovny, společnosti naší skupiny , hotel , touroperátoři, naši obchodní partneři jako jsou společnosti poskytující přepravní služby, společnosti, od kterých poskytujeme poskytovatele hostingových služeb, IT, databázové a komunikační systémy a řešení, banky a platební instituce a zákonem povolené veřejné i soukromé instituce a organizace k realizaci platby za naše služby . mohou být sdíleny s

Když naše společnost potřebuje přenést data do zahraničí, jedná v mezích článku 9 zákona. Pokud je důvodem zákonnosti procesu předávání údajů do zahraničí výslovný souhlas, budou údaje předány získáním vašeho výslovného souhlasu.

6.      Jak můžete uplatnit svá práva podle článku 11 zákona o ochraně osobních údajů?

Jako osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, vaše požadavky týkající se vašich práv uvedených v článku 11 zákona;

Metoda

Adresa

Odesláním na adresu naší společnosti s mokrým podpisem a fotokopií platného dokladu totožnosti,

Harbiye Mah. Asker Ocagi Cad. Süzer Plaza Block No: 6 Vnitřní číslo dveří: 119 Sisli/Istanbul

Při osobním přihlášení na výše uvedenou adresu s platným dokladem totožnosti,

 

Odesláním na naši adresu KEP pomocí registrované e-mailové adresy (KEP) a zabezpečeného elektronického podpisu,

mpturkey.turizm@hs01.kep.tr

Přihlášku můžete zaslat na e-mailovou adresu naší Společnosti pomocí své e-mailové adresy, kterou jste dříve nahlásili a zaregistrovali v našem systému, nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického podpisu/mobilního podpisu.

kvkk@meetingpointturkey.com

 

Ve vaší žádosti je důležité, aby bylo jasně uvedeno vysvětlení práva, které požadujete uplatnit z práv uvedených v § 11 zákona, a aby byly uvedeny informace potvrzující vaši totožnost. Naše společnost má právo vyžadovat od žadatele informace a podklady za účelem zjištění, zda je žadatel dotčenou osobou, a klást otázky k žádosti příslušné osobě za účelem upřesnění požadavků a informací obsažených v žádosti. Vaše žádost bude zodpovězena co nejdříve podle jejího charakteru, v každém případě nejpozději do třiceti (30) dnů.

Pozdravy.

 

Správce údajů:

MP Turkey Turizm A.Ş.

Mersis č                      .: 0623038261865834

Adresa                         : Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza Blok č.: 6 Vnitřní dveře č.: 119 Şişli/Istanbul

Telefon                       : +90 242 310 11 00

Adresa čepice             : mpturkey.turizm@hs01.kep.tr

Email               : kvkk@meetingpointturkey.com