444 51 56

Aydınlatma Metni

Her yerde yanınızda

Aydınlatma Metni

MP TURKEY TURIZM A.Ş.

EXCURSIONS24 SİTE KULLANICISI / MİSAFİRLER İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.      VERİ SORUMLUSUNUN HUKUKİ KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MP Turkey Turizm A.Ş. (“Şirket” veya “MPT”) tarafından hazırlanmış olup, Şirketimizin www.excursions24.com alan adlı internet sitesini (“Site”) ziyaret eden “Kullanıcıları”, sahip olduğu indirim kodu veya rezervasyon numarası ile Site’ye giriş yaparak Site’de sunulan hizmetlerden faydalanan “MPT’nin Misafirleri”ni kapsamaktadır.

2.      HANGİ TÜR KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Site’yi ziyaret ettiğinizde, Site’de listelenen turlar, aktiviteler, etkinlikleri görüntülediğinizde, bunlara rezervasyon yaptığınızda, indirim kodu veya rezervasyon numaranızı girerek Site’de sunulan hizmetlerimizden faydalandığınızda sıklıkla aşağıda yazılı kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz:

·         Ad, soyad, pasaport numarası gibi kimlik bilgileriniz,

·         Telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,

·         Rezervasyon numarası, otel bilgisi, rezervasyonunuza ilişkin tercihleriniz ve seyahat bilgileriniz gibi misafir işlem bilgileriniz,

·         Rezervasyon sırasında gireceğiniz rezervasyon ile ilgili mesaj ve talepleriniz gibi talep şikâyet verileri,

·         Satın aldığınız tur/aktiviteye ilişkin ödeme kayıtları, fatura bilgileri gibi finansal bilgileriniz,

·         Çerezler vasıtasıyla IP adresi izleme ve kayıtları, log kayıtları gibi işlem güvenliği verileri ile web sitesi ziyaret sıklığı, web sitesinde geçirilen ortalama süre, arama hareketleri, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz kimliği gibi pazarlama verileriniz.

 

3.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·         Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

·         Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

·         Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·         Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·         Talep / şikâyetlerin takibi,

·         Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

·         Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·         Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

4.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verileriniz, Şirketimizin www.excursions24.com uzantılı internet sitesi üzerinden tur, etkinlik, aktivite rezervasyonları başta olmak üzere talep ettiğiniz hizmetleri sizlere sunabilmek, hizmet bedellerini tahsil edebilmek, finansal kayıtları tutup fatura düzenleyebilmek, müşteri memnuniyetini ölçerek hizmet kalitemizi artırmak adına e-posta veya Site üzerinden doldurulan formlar aracılığıyla elektronik ortamdan elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5/2 maddesinin  (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”, (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak ve gerekmesi halinde Kanun’un 5/1 ve özel nitelikteki kişisel verileriniz için 6/2 numaralı maddesi uyarınca “açık rızanızın” temin edilmesi suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.

5.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARABİLİRİZ?

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan işleme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı ve Kanun’un 8.  maddesine uygun, idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmış olarak, gerekli olduğu durumlarda, konsolosluklar, elçilikler, sigorta şirketleri gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, grup şirketlerimiz, otel, tur operatörleri, ulaşım hizmetleri sunan şirketler gibi iş ortaklarımız, barındırma (hosting) hizmeti sağlayıcılarına, bilişim, veri tabanı ve iletişim sistem ve çözümleri hizmetleri aldığımız firmalar, hizmetlerimize ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankalar ve ödeme kuruluşları ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Şirketimiz, yurt dışına veri aktarımında bulunması gerektiğinde, Kanun’un 9. maddesi sınırları içinde hareket eder. Yurt dışına veri aktarım işleminin hukuka uygunluk sebebinin açık rıza olması halinde, açık rızanız temin edilerek veri aktarımı yapılacaktır

6.      Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

Yöntem

Adres

Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte Şirket adresimize göndererek,

Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza Blok No: 6 İç Kapı No: 119 Şişli/stanbul

Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat yukarıdaki adrese başvurarak,

 

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle KEP adresimize göndererek,

mpturkey.turizm@hs01.kep.tr

Başvuruyu daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak veya güvenli elektronik imza/mobil imza aracılığıyla Şirketimiz e-posta adresine göndererek iletebilirsiniz.

kvkk@meetingpointturkey.com

 

Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

Saygılarımızla.

 

Veri Sorumlusu:

MP Turkey Turizm A.Ş.

Mersis No                   : 0623038261865834

Adres                          : Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza Blok No: 6 İç  Kapı No: 119 Şişli/İstanbul

Telefon                       : 0242 310 11 00

Kep Adresi                 : mpturkey.turizm@hs01.kep.tr

E-posta                       : kvkk@meetingpointturkey.com